Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měď jako faktor mikrobiální virulence
Název práce v češtině: Měď jako faktor mikrobiální virulence
Název v anglickém jazyce: Copper as microbial virulence factor
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Měď je nepostradatelný prvek pro všechny aerobní formy života. Je však i potencionálně toxická zejména díky schopnosti produkovat reaktivní kyslíkové radikály. Již po staletí je měď využívána jako antimikrobiální prostředek. Tato práce bude zaměřena na shrnutí významu mědi v metabolismu patogenních mikroorganismů a její vliv na virulenci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK