Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karel Kamínek prozaik
Název práce v češtině: Karel Kamínek prozaik
Název v anglickém jazyce: Karel Kamínek as a Prose Writer
Klíčová slova: Karel Kamínek, próza, dekadentní symbolismus, fin de siècle
Klíčová slova anglicky: Karel Kamínek, prose, decadent symbolism, fin de siècle
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2014
Datum zadání: 04.09.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat prozaickou tvorbou Karla Kamínka (1868–1915), autora z okruhu Moderní revue. Zaměří se na jeho drobné prózy, které vyšly knižně nebo časopisecky; pokusí se je literárněhistoricky popsat a charakterizovat jejich typické rysy a svébytnost v kontextu českého dekadentního symbolismu (s přihlédnutím k dobovým kritickým ohlasům).
Seznam odborné literatury
Kamínek, Karel: Dies irae. Praha 1896.
Kamínek, Karel: Disonance. Praha 1899.
Kamínek, Karel: Dies irae a jiné prózy. Praha 1911.
Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945: http://retrobi.ucl.cas.cz/

Bednaříková, Hana: Česká dekadence. Brno 2000.
Med, Jaroslav: Symbolismus – dekadence. Česká literatura, 1985, č. 2, s. 119-126.
Sezima, Karel: V temnici psychismu, in Masky a modely. Praha 1930.
Kudrnáč, Jiří: Drobná próza české secese, in Vteřiny duše. Praha 1989, s. 9–34 + Karel Kamínek mezi dramatem a prózou, sb. Litteraria humanitas, Genologické studie 1. Brno 1991.
Dokoupil, Blahoslav: Karel Kamínek, Lexikon české literatury II/2. Praha 1993, s. 642–643.
Karásek ze Lvovic, Jiří: Vzpomínky. Praha 1994.
Lešehrad, Emanuel: Karel Kamínek. Marginalie 22, 1949/50, č. 3/5, s. 58–60.
Merhaut, Luboš: Cesty stylizace. Praha 1994.
sb. Moderní revue 1894–1925. Praha 1995.
R. B. Pynsent: Dekadentní Já, in Pátrání po identitě. Praha 1994 + Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře. Praha 2008.
Topor, Michal: Cestou Luisy Zikové. Slovo a smysl 2, 2005, č. 3, s. 177–196.
Urban, Otto M. – Merhaut, Luboš – Vojtěch, Daniel: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914. Praha 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK