Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a katalytické vlastnosti ferrocenofanových fosfinů
Název práce v češtině: Příprava a katalytické vlastnosti ferrocenofanových fosfinů
Název v anglickém jazyce: Synthesis and catalytic properties of ferrocenophane phosphines
Klíčová slova: ferrocen, ferrocenofan, fosfinové ligandy, palladium, enantioselektivní katalýza, aza-Moritova-Baylisova-Hillmanova reakce, asymetrická allylová alkylace
Klíčová slova anglicky: ferrocene, ferrocenophane, phosphine ligands, palladium, asymetric catalysis, aza- Morita-Baylis-Hillman reaction, asymetric allylic alkylation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2014
Datum zadání: 27.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.09.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK