Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití fitness centra pro ovlivnění síly dolních končetin fotbalistů.
Název práce v češtině: Využití fitness centra pro ovlivnění síly dolních končetin fotbalistů.
Název v anglickém jazyce: Use of fitness center to affect the strength of the lower limbs for football players.
Klíčová slova: Dolní končetiny – fotbal - silové předpoklady - metodika posilování - aplikace cviků.
Klíčová slova anglicky: Lower limbs – football - strength abilities - methodology of the strengthening – exercises application.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.09.2014
Datum zadání: 03.09.2014
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 11:30
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je vypracování metodiky pro posilování dolních končetin fotbalistů z nižších kategorií ve fitness centru. Zjištění informací o posilování dolních končetin fotbalistů výkonnostní kategorie a porovnání s muži, kteří chodí posilovat do fitness center.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of thesis is to create an overview for strengthening the lower limbs of football players from lower categories in fitness center. Find information about the strengthening of the lower limbs of football players from performance category and compared with men who go strengthen to the fitness centers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK