Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj funkce kardiovaskulárního systému u pacientů s funkčně jedinou komorou
Název práce v češtině: Vývoj funkce kardiovaskulárního systému u pacientů s funkčně jedinou komorou
Název v anglickém jazyce: Development of cardiovascular system function in patients with a functionally single ventricle
Klíčová slova: atrioventrikulární blok, dlouhodobé přežití, fenestrace, Fontanovská cirkulace, funkčně jediná komora, kardiostimulace, resynchronizace, totální kavopulmonální spojení, vrozená srdeční vada, zátěžová kapacita
Klíčová slova anglicky: atrioventricular block, cardiac pacing, congenital heart disease, exercise capacity, fenestration, Fontan circulation, functionally single ventricle, long-term survival, resynchronization, total cavo-pulmonary connection
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dětské kardiocentrum (13-345)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2014
Datum zadání: 03.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2014
Datum a čas obhajoby: 17.02.2022 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:04.10.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2022
Oponenti: doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
  doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK