Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkcionalizovaný nanovlákenný systém pro urychlení regenerace vnitřních tkání
Název práce v češtině: Funkcionalizovaný nanovlákenný systém pro urychlení regenerace vnitřních tkání
Název v anglickém jazyce: Functionalized nanofiber system for accelerated regeneration of internal tissues
Klíčová slova: extracelulární matrix, kryogenní frakcionalizace, střevní anastomózy, hluboké kožní rány, incizionální hernie
Klíčová slova anglicky: extracellular matrix, cryogenic fractionalization, intestinal anastomoses, full-thickness skin wounds, incisional hernia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky (13-714)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2014
Datum zadání: 03.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2014
Datum a čas obhajoby: 01.03.2022 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2022
Oponenti: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
  doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK