Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Management a zobrazení vrozených vývojových vad plic u dětí
Název práce v češtině: Management a zobrazení vrozených vývojových vad plic u dětí
Název v anglickém jazyce: Management and imaging of bronchopulmonary malformations in children
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika zobrazovacích metod (13-461)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2014
Datum zadání: 02.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2014
Datum a čas obhajoby: 20.09.2016 10:45
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2016
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
  prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK