Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy regulace fetoplacentárního cévního řečiště při hypoxii
Název práce v češtině: Mechanismy regulace fetoplacentárního cévního řečiště při hypoxii
Název v anglickém jazyce: Regulatory mechanisms of fetoplacental vasculature in hypoxia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (13-383)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2014
Datum zadání: 01.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.09.2014
Datum a čas obhajoby: 22.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2016
Oponenti: doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.
  doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK