Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nadváha a obezita dětí staršího školního věku
Název práce v češtině: Nadváha a obezita dětí staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: Overweight and obesity in secondary school children
Klíčová slova: obezita, stravovací návyky, potravinové automaty
Klíčová slova anglicky: obesity, eating habits, food vending machines
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2014
Datum zadání: 01.09.2014
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Oponenti: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK