Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života zdravých těhotných žen v průběhu fyziologického těhotenství
Název práce v češtině: Kvalita života zdravých těhotných žen v průběhu fyziologického těhotenství
Název v anglickém jazyce: Quality of life of healthy pregnant women during their physiological pregnancy
Klíčová slova: těhotenství, kvalita života, WHOQOL-BREF, QOL-GRAV
Klíčová slova anglicky: pregnancy, quality of life, WHOQOL-BREF, QOL-GRAV
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2014
Datum zadání: 01.09.2014
Datum a čas obhajoby: 02.11.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.11.2015
Oponenti: Bc. Alexandra Hvězdová
 
 
 
Předběžná náplň práce

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK