Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anti-inflammatory compounds and stem cells in treatment of spinal cord injury
Název práce v češtině: Léčba míšního poranění pomocí protizánětlivých látek nebo kmenových buněk
Název v anglickém jazyce: Anti-inflammatory compounds and stem cells in treatment of spinal cord injury
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav neurověd (13-610)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2014
Datum zadání: 29.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2014
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 15:15
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
  doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK