Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace molekulárních komponent kanabinoidní signalizace
Název práce v češtině: Charakterizace molekulárních komponent kanabinoidní signalizace
Název v anglickém jazyce: Characterization of molecular components in cannabinoid signaling pathways.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.08.2014
Datum zadání: 28.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.08.2014
Datum a čas obhajoby: 26.10.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2016
Oponenti: prof. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.
  RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK