Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Xenodiagnóza infekcí Leishmania major u symptomatických a asymptomatických hlodavců.
Název práce v češtině: Xenodiagnóza infekcí Leishmania major u symptomatických a asymptomatických hlodavců.
Název v anglickém jazyce: Xenodiagnosis of Leishmania major infections in symptomatic and asymptomatic rodents.
Klíčová slova: xenodiagnostika, leishmanióza, Phlebotomus, rezervoárový hostitel, Mastomys natalensis, BALB/c myš
Klíčová slova anglicky: xenodiagnosis, leishmaniasis, Phlebotomus, reservoir host, Mastomys natalensis, BALB/c mouse
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 20.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: RNDr. Petr Kodym, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Leishmania major (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), původce kožní leishmaniózy, je parazit přenášený flebotomy (Diptera: Psychodidae), jehož přirozenými rezervoárovými hostiteli jsou asymptomatičtí hlodavci. Z epidemiologického hlediska je velice důležitá infektivita těchto hostitelů pro flebotomy. V této práci budou experimentálně infikovány myši kmene Balb/c, vysoce vnímavé k L. major, a bude sledována jejich infektivita pro přirozeného přenašeče druhu Phlebotomus duboscqi. Po zavedení tohoto modelu budou testovány zástupci dalšího rodu hlodavceMastomys, předpokládaní asymptomatičtí hostitelé L. major v afrotropické oblasti. Hlavními cíli této studie bude (1) sledovat časový průběh infektivity hlodavců pro flebotomy, (2) srovnat počet flebotomů infikovaných sáním na různých částech těla hostitelů a (3) srovnat infektivitu symptomatických (Balb/c myši) a asymptomatických hostitelů (Mastomys).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Leishmania major (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), causative agent of cutaneous leishmaniasis, is transmitted by phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae). Its natural reservoir hosts are asymptomatic rodents; their infectiousness for sand flies is highly important factor from the epidemiological point of view. In this project, susceptible BALB/c mice will be experimentally infected with Leishmania major to study the infectiousness for the natural vector Phlebotomus duboscqi. After establishment of the Balb/c model, also other rodent specie will be used: rodent of the genus Mastomys, suspected asymptomatic hosts of L. major in Afrotropical Region. The main aims of the study are (1) to follow the time course of the infectivity of rodent host for sand flies, (2) to compare numbers of sand flies infected by feeding on different parts of the host body and (3) to compare infectivity of symptomatic (Balb/c mice) and asymptomatic hosts (Mastomys).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK