Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. století
Název práce v češtině: Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: Fairy Tale Drama around the turn of the 19th and the 20th century
Klíčová slova: Pohádkové drama, Jaroslav Kvapil, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Jiří Karásek ze Lvovic
Klíčová slova anglicky: Fairy tale drama, Jaroslav Kvapil, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Jiří Karásek za Lvovic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2014
Datum zadání: 25.08.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.03.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 10:40
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodu práce se autorka pokusí definovat žánr pohádkového dramatu a nastínit jeho proměny v kontextu české i světové literatury. Následně bude vývoj žánru demonstrovat na konkrétních textech (od těch nejznámějších, jako je Kvapilova Princezna Pampeliška, Jiráskova Lucerna nabo Zeyerův Radúz a Mahulena, po méně známé hry např. Karáskovy nebo Preissové). V této souvislosti se soustředí zejména na proměny časoprostoru a na psychologii postav. Pozornost bude věnovat rovněž recepci uvedených dramat.
Seznam odborné literatury
Borecký, J.: Jaroslav Kvapil (Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1918)
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla I, II (AMU, Praha 2004)
Císař, J.: Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost? (AMU, Praha 2011)
Černý, F. a kol.: Dějiny českého divadla (Nakladatelství ČSAV, Praha 1969)
Černý, F.: Kapitoly z dějin českého divadla (Academia, Praha 2000)
Götz, F.: Jaroslav Kvapil (Vydavatelství ministerstva informací, Praha 1948)
Janáčková, J.: Alois Jirásek (Melantrich, Praha 1987)
Kudrnáč, J., Sendlerová, M., Turček, D. (eds.): Pohádkové drama (NLN, Praha 1999)
Vlašínová, D.: Zeyer dramatik (Istenis, Brno 2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK