Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uzdravování rodových kořenů. Teologická recepce jedné současné otázky
Název práce v češtině: Uzdravování rodových kořenů. Teologická recepce jedné současné otázky
Název v anglickém jazyce: Family Tree Healing. Theological reception of a current issue
Klíčová slova: uzdravování rodových kořenů, rodové zátěže, okultní svázanosti, vnitřní uzdravení, mše za zemřelé
Klíčová slova anglicky: family tree healing, generational bondage, occult bondage, inner healing, mass for the dead
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2014
Datum zadání: 01.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2014
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Oponenti: ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Zmapování situace
2) Stanovení problému a jeho (různé) interpretace
3) Pokus o komplexní teologické zpracování
4) Sepsání finálního textu práce
Řešitel bude pravidelně komunikovat s vedoucím práce.
Seznam odborné literatury
CARDER, D. - HENSLIN, E. - TOWNSEND, J. - CLOUD, H. Secrets of your family tree: Healing for adult children of dysfunctional families. Chicago: Moody Press, 1995.
ČAPEK, Radek. Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. (rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem). Katolický týdeník č. 31, 2009
ČESKÁ DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE. Uzdravení minulosti? Diskuse u kulatého stolu pořádaná Českou dominikánskou provincií 25. listopadu 2010. Audio záznam dostupný z http://www.op.cz/?a=1&id=426
DOKTRINÁLNÍ INSTRUKCE FRANCOUZSKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE. O uzdravování rodových kořenů
skrze eucharistii. Česká biskupská konference: Praha, 2010. Dostupné z http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty/fialova-rada/?cmd=download&id=12516
HAMPSCH, John H. The healing power of the Eucharist. Ann Arbor, Mich.: Charis Books, 1999.
HAMPSCH, John H. Healing your family tree. 2nd ed., rev. Santa Barbara, CA: Queenship Pub. Co, 1989.
KOMISE ČBK PRO NAUKU VÍRY. Exorcismus a uzdravování rodových kořenů. Acta ČBK Ročník 2010 Číslo 5. Dostupné z http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty/acta-cbk/?cmd=download&id=12140
KUTIL, Tomáš. Fenomén, který i v Česku poutá pozornost. Katolický týdeník č. 49, 2011
KUTIL, Tomáš. Uzdravování ano, ale ne duchovní hypochondrismus. (rozhovor s P. Prokopem Brožem). Katolický týdeník č. 49, 2011
MCALL, Kenneth. Uzdravení rodových kořenů. Překlad Lucie Valchářová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
NOSEK, L. - VOPŘADA, D. „Rodové kořeny“ – dilema katolického křesťana. Teologické texty č. 2010/4
PROVINCIE KAPUCÍNŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Dekret o vysvobozování a uzdravování. Provinční dekret o exorcismech, o modlitbách za osvobození, rozvázání, o uzdravování rodových kořenů a o uzdravování paměti (Č.j. 026/13). Dostupné z http://www.kapucini.cz/domains/kapucini.cz/index.php/provincie/dokprovinc/361-dekretosvobuzdr
SSEMAKULA, Yozefu. The Healing of Families, 2011. (zaslal jsem dotaz ohledně nakladatelství, nikde se nedá dohledat)
Předběžná náplň práce
1. Představení metody Uzdravení rodových kořenů
2. Uzdravení rodových kořenů v publikacích jejích propagátorů
3. Uzdravení rodových kořenů v dokumentech magisteria
4. Komparace postojů a pokus o komplexní teologické zpracování
5. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction to the Family Tree Healing method
2. Family Tree Healing in the publications of its proponents
3. Family Tree Healing in the documents of the Magisterium
4. Comparison of the positions and an attempt of a complex theological analysis
5. Final text of the thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK