Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy patogeneze experimentální autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění.
Název práce v češtině: Mechanismy patogeneze experimentální autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění.
Název v anglickém jazyce: The Mechanism of Pathogenesis of Experimental Autoimmune Uveitis and Possilbilities of Their Regulation
Klíčová slova: experimentální autoimunitní uveitida, autoimunitní onemocnění, C57BL/6, imunologické privilegium, mikrobiom, CD3+, F4/80+, hematoretinální bariéra, autotolerance, bezmikrobní, gnotobiotický, mykofenolát mofetil
Klíčová slova anglicky: experimental autoimmune uveitis, autoimmune disease, C57BL/6, immune privilege, microbiome, CD3+, F4/80+, hematoretinal barrier, self-tolerance, germ-free, gnotobiotic, mycophenolate mofetil
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oční klinika 1. LF UK a VFN (11-00750)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.08.2014
Datum zadání: 19.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.08.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 12:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.
  prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK