Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologie idiopatických střevních zánětů.Vztah k primární sklerózující cholangitidě, transplantaci jater a karcinogenezi.
Název práce v češtině: Patofyziologie idiopatických střevních zánětů.Vztah k primární sklerózující cholangitidě, transplantaci jater a karcinogenezi.
Název v anglickém jazyce: Pathophysiology of inflammatory bowel disease. Relation to primary scklerosing cholangitis, liver transplantation and carcinogenesis.
Klíčová slova: Idiopatické střevní záněty, primární sklerózující cholangitida, ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, transplantace jater, mikrobiota, střevní bariéra, biomarkery, neoplazie
Klíčová slova anglicky: Inflammatory bowel disease, primary sclerosing cholangitis, ulcerative colitis, Crohn´s disease, liver transplantation, microbiota, gut barrier, biomarkers, neoplasia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2014
Datum zadání: 15.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1 .LF UK, Albertov 5, 128 00, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
  doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK