Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace polymerních materiálů pomocí atmosférického plazmatu pro biolékařské aplikace
Název práce v češtině: Modifikace polymerních materiálů pomocí atmosférického plazmatu pro biolékařské aplikace
Název v anglickém jazyce: Modification of polymeric materials by means of atmospheric plasma for biomedical applications
Klíčová slova: PEEK polymer, DBD plazma, modifikace povrchů
Klíčová slova anglicky: PEEK polymer, DBD plasma, surface modification
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2015
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s generací plazmatu za atmosférického tlaku a metodami používanými pro analýzu povrchů polymerních materiálů.
2) Modifikace vybraného typu polymerního materiálu za různých podmínek.
3) Analýza modifikovaných povrchů.
Seznam odborné literatury
1. R.A.Wolf, Atmospheric Pressure Plasma for Surface Modification, Wiley-Scrivener Publishing, 2012
2. K.L. Mittal, Atmospheric Pressure PlasmaTreatment of Polymers: Relevance to Adhesion, Wiley-Scrivener Publishing, 2013
3. A. Fridman, Plasma Chemistry, Cambridge University Press, 2008
4. C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison, P. Leprince: Atmospheric pressure plasmas: A review, Spectrochimica Acta Part B 61 (2006) 2 – 30
5. Aktuální odborné články týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Polymery díky své relativně nízké ceně a vhodným objemovým vlastnostem (průhlednost, flexibilita, teplotní odolnost, bariérové vlastnosti atd.) nacházejí uplatnění v celé řadě moderních technologických oborech včetně biolékařských aplikací. Nicméně použití konvenčních polymerů je v celé řadě biolékařských aplikací limitováno jejich povrchovými vlastnostmi a to zejména nízkou povrchovou energií, nedostatečnou biokompatibilitou či špatnou adhezí mezi polymery a na ně nanášenou (bio)funkční vrstvou. Z tohoto důvodu je nutné v celé řadě případů modifikovat povrchové vlastnosti polymerních materiálů. Jednou ze slibných a stále častěji využívaných metod úpravy povrchů je aplikace atmosférického plazmatu. Studium vlivu atmosférického plazmatu na povrchové vlastnosti polymerů tudíž představuje aplikačně velice zajímavé téma.

Tato bakalářská práce bude zaměřena na charakterizaci vlivu atmosférického plazmatu, konkrétně dielektrického bariérového výboje, na vybraný typ polymerní folie. Hlavním cílem je popsat změny v morfologii, chemickém složení a povrchové energii polymeru v závislosti na parametrech atmosférického plazmatu. Tato práce přepokládá zvládnutí technologie opracování polymerních materiálů pomocí dielektrického bariérového výboje i osvojení si základních diagnostických metod (AFM, určování chemického složení, měření povrchové energie).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK