Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace aktivity katepsinu K pomocí reaktivních inhibičních molekul využitelných v biomedicíně
Název práce v češtině: Regulace aktivity katepsinu K pomocí reaktivních inhibičních molekul využitelných v biomedicíně
Název v anglickém jazyce: Regulation of cathepsin K activity by reactive inhibitory molecules applicable in biomedicine
Klíčová slova: katepsin K, proteasa, inhibitor, 3D struktura, osteoporóza
Klíčová slova anglicky: cathepsin K, protease, inhibitor, 3D structure, osteoporosis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michael Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.08.2014
Datum zadání: 13.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2014
Datum a čas obhajoby: 24.03.2022 13:00
Místo konání obhajoby: Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 24.03.2022
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.
  Ing. Zsófia Kutil, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK