Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markery transplantační tolerance po transplantaci ledviny
Název práce v češtině: Markery transplantační tolerance po transplantaci ledviny
Název v anglickém jazyce: Markers of transplantation tolerance in kidney transplantation
Klíčová slova: B lymfocyty, basiliximab, biomarker, monocyty, rATG, regulační T lymfocyty, rejekce, tolerance, transplantace ledviny
Klíčová slova anglicky: B cell, basiliximab, biomarker, kidney transplantation, monocytes, rATG, regulatory T cells, rejection, tolerance
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.08.2014
Datum zadání: 13.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2014
Datum a čas obhajoby: 21.04.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.04.2016
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
  doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK