Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kralupy u Chomutova: Demolice vesnic kvůli těžbě
Název práce v češtině: Kralupy u Chomutova: Demolice vesnic kvůli těžbě
Název v anglickém jazyce: Kralupy u Chomutova: The Demolition of villages due to mining
Klíčová slova: těžba uhlí, Kralupy u Chomutova, demolice vesnic, vystěhování, těžký průmysl
Klíčová slova anglicky: coal mining, Kralupy u Chomutova, demolition of villages, eviction, heavy industry
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diplomová práce se zaměří na příběh vesnice Kralupy u Chomutova, která musela ustoupit rozšiřující se těžbě hnědého uhlí. Osudy vesnice budou sledovány od doby před první světovou válkou až do 70. let dvacátého století, kdy tato obec byla srovnána se zemí. Kralupy u Chomutova byly součástí tzv. Sudet, a proto na jejich území došlo během 20. století v důsledku historických okolností k masivním přesunům obyvatelstva. Důraz na těžbu hnědého uhlí byl nakonec tím, co vesnici zcela zlikvidovalo. Poslední obyvatelé obce se stali svědky její demolice a jejich výpovědi budou součástí toho, čím se tato práce bude zabývat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK