Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osudy pankráckých vězňů v poválečném období – Věznice Pankrác květen 1945 - 1946
Název práce v češtině: Osudy pankráckých vězňů v poválečném období – Věznice Pankrác květen 1945 - 1946
Název v anglickém jazyce: The Fate of Pankrác Prisoners in After-war Period– Pankrác Prison, May 1945-1946
Klíčová slova: Pankrácká věznice, poválečné období, vězni, svědectví, podmínky ve věznici, dozorci, dobový tisk, vězeňské knihy
Klíčová slova anglicky: Pankrác prison, postwar period, prisoners, testimonies, prison conditions, warders, contemporary periodicals, prison books
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nosným tématem bude osud lidí vězněných ve věznici Pankrác ihned po skončení druhé světové války, tzv. retribučních vězňů. Předmětem práce bude shromáždění různých svědectví, informací o okolnostech tehdejších událostí ze současné, ale i dobové dostupné literatury a dobových periodik, jejich analýza a komparace za doplnění dalších souvisejících údajů z archivů či jiných pramenů, to vše ve snaze pokusit se zodpovědět vyvstávající otázky i z vícero úhlů pohledu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK