Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vzdělanostní mobilita v období expanze českého vysokoškolského systému – role ekonomických zdrojů rodiny
Název práce v češtině: Vzdělanostní mobilita v období expanze českého vysokoškolského systému – role ekonomických zdrojů rodiny
Název v anglickém jazyce: Educational Mobility During the Period of Expansion of Czech Tertiary Educational System - The Role of Economic Resources of the Family
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Navrhovaná magisterská práce se zaměří na proměnu mezigenerační sociální mobility v české společnosti od 80. let 20. stol. po současnost s důrazem na revoluční přelom, respektive porevoluční přechod od řízeného hospodářství k tržnímu modelu a následné proměny pracovního trhu související s postupujícími procesy modernizace a globalizace. Zároveň se práce pokusí zhodnotit případné proměny vlivu politického, kulturního a zejména ekonomického/majetkového kapitálu na mezigenerační sociální reprodukci v čase.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK