Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volný čas žáků 5. třídy základní školy. Na základě výzkumu na základní škole "X" v Pardubicích
Název práce v češtině: Volný čas žáků 5. třídy základní školy. Na základě výzkumu na základní škole "X" v Pardubicích
Název v anglickém jazyce: Pupils´ Leisure Time at the Age of Eleven
Klíčová slova: volný čas, děti
Klíčová slova anglicky: leisure time, children
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem výzkumu bude volný čas žáků 5. tříd dvou základních škol nacházejících se v centru a na okraji Pardubic, které jsou středně velkým průmyslovým městem na východě Čech. Volný čas je dnes v odborné literatuře charakterizován především jako čas, v němž se člověk věnuje činnostem, které si svobodně volí, a které mají zejména funkci odpočinku. Ve svém výzkumu zohledním vliv rodiny, přátelského kruhu, školy a městského prostředí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK