Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajní pravice jako problém Policie České republiky od roku 1989
Název práce v češtině: Krajní pravice jako problém Policie České republiky od roku 1989
Název v anglickém jazyce: Far-right as the problem of Czech police since 1989
Klíčová slova: Policie České republiky, radikalismus, extremismus, shromažďování, pořádkové jednotky, antikonfliktní tým, bezpečnostní opatření.
Klíčová slova anglicky: The Police of the Czech Republic, radikalism, extremism, gathering, order police units, anti-conflict team, security measures.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat vývojem bezpečnostních strategií při řešení takzvaného problému pravicového radikalismu Policií České republiky od roku 1989 do současnosti. Rok 1989 je stanoven kvůli změně politického režimu a nastolení nových pravidel ve společnosti. Budou rozebírány jak koncepty klasické sociologie (Weber, Parsons) tak i teorie veřejné politiky (Martin Potůček, a další). Dále bude probírán pravicový radikalismus, o kterém bude čerpáno například z knih Miroslava Mareše. Všechny strategie řešení, které mohou být použity při řešení pravicové radikální otázky budou srovnány s tím, jak jsou implementovány.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK