Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží
Název práce v češtině: Předoperační plánování rekonstrukčních operací přednoží
Název v anglickém jazyce: Preoperative planning of the reconstructive surgery of the forefoot
Klíčová slova: hallux valgus, Lapidusova operace, měření úhlů na RTG, úhel TASA, Akinova osteotomie, úhel PASA
Klíčová slova anglicky: hallux valgus, Lapidus arthrodesis, X-ray angle measurement, tangential angle to the second axis, Akin osteotomy, proximal articular set angle
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00710)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 24.11.2021 13:00
Místo konání obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
  MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK