Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.
Název práce v češtině: Studium biomarkerů karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě.
Název v anglickém jazyce: Breast cancer biomarkers after neoadjuvant therapy.
Klíčová slova: HER2, claudiny, cadheriny, apoptóza, karcinom prsu, chemoterapie
Klíčová slova anglicky: HER2, claudins, cadherins, apoptosis, breast cancer, chemotherapy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologie 1. LF UK a VFN (11-00310)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 06.02.2020 12:00
Místo konání obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK , Albertov 4, Praha 2, přízem vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:31.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK