Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium buněčné toxicity vybraných nanočástic v tkáňových kulturách.
Název práce v češtině: Studium buněčné toxicity vybraných nanočástic v tkáňových kulturách.
Název v anglickém jazyce: Study of Cellular Toxicity of Representative Nanoparticles in Tissue Cultures.
Klíčová slova: uhlíkové nanotuby, křemíkové nanočástice, superparamagnetické nanočástice oxidů železa, apoptóza, nekróza, autofágie, cytotoxicita, nanočástice, proteinová korona, lidský sérový albumin, imunoglobulin G, bafilomycin A1
Klíčová slova anglicky: carbon nanotubes, silica nanoparticles, superparamagnetic iron oxide nanoparticles, apoptosis, necrosis, autophagy, cytotoxicity, nanoparticles, protein corona, human serum albumin, immunoglobulin G, bafilomycin A1
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN (11-00351)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 03.02.2020 14:45
Místo konání obhajoby: v zasedací místnosti Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK , Albertov 4, Praha 2, přízem vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
  prof. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK