Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Separace proteinů gradientovou chromatofokusací
Název práce v češtině: Separace proteinů gradientovou chromatofokusací
Název v anglickém jazyce: Gradient chromatofocusing for separation of proteins
Klíčová slova: gradientová chromatofokusace, separace proteinů, vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Klíčová slova anglicky: gradient chromatofocusing, protein separation, high performance liquid chromatography
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 28.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: RNDr. Martina Riesová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tereza Šlechtová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Testování dvou iontově výměnných kolon (anexů) pro separaci vybraných proteinů metodou gradientové chromatofokusace. Optimalizace gradientu a složení mobilní fáze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Separation of selected proteins using two columns for anion-exchange chromatography by gradient chromatofocusing method. Optimization of gradient and mobile phase composition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK