Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Bilirubin secretory pathway and its disorders.
Název práce v češtině: Sekreční dráha bilirubinu a její poruchy
Název v anglickém jazyce: Bilirubin secretory pathway and its disorders.
Klíčová slova: Bilirubin, hyperbilirubinémie, žloutenka, cholestáza
Klíčová slova anglicky: Bilirubin, hyperbilirubinemia, jaundice, cholestasis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2014
Datum zadání: 12.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
  doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK