Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antiproliferative effects of heme catabolic pathway´s products
Název práce v češtině: Antiproliferační účinky produktů katabolické dráhy hemu
Název v anglickém jazyce: Antiproliferative effects of heme catabolic pathway´s products
Klíčová slova: Žlučové pigmenty, bilirubin, fykobiliny, chlorofyl, tetrapyroly, metabolismus hemu, hyperbilirubinemie.
Klíčová slova anglicky: Bile pigments, bilirubin, phycobilins, chlorophyll, tetrapyrroles, heme metabolism, hyperbilirubinemias.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2014
Datum zadání: 11.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2014
Datum a čas obhajoby: 19.11.2014 13:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.11.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
  prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK