Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetic and functional characterisation of mitochondrial diseases caused by ATP synthase defects
Název práce v češtině: Genetické a funkční příčiny mitochondriálních chorob vyvolaných defekty ATP syntázy
Název v anglickém jazyce: Genetic and functional characterisation of mitochondrial diseases caused by ATP synthase defects
Klíčová slova: Mitochondriální onemocnění, OXPHOS systém, nedostatečnost ATP syntázy, biogeneze ATP syntázy, TMEM70, mutace mtDNA, MT-ATP6, heteroplazmie, prahový efekt.
Klíčová slova anglicky: Mitochondrial diseases, OXPHOS system, ATP synthase deficiency, ATP synthase biogenesis, TMEM70, mtDNA mutation, MT-ATP6, heteroplasmy, threshold effect.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2014
Datum zadání: 11.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2014
Datum a čas obhajoby: 24.09.2015 14:15
Místo konání obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2, (přízemí)
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.
  Ing. Eva Kutejová, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK