Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy stability a chůze u extrapyramidových onemocnění
Název práce v češtině: Poruchy stability a chůze u extrapyramidových onemocnění
Název v anglickém jazyce: Balance and gait disorders in movement disorders
Klíčová slova: Parkinsonova nemoc, esenciální tremor, poruchy stability, poruchy chůze, prediktory pádů, kognitivní funkce
Klíčová slova anglicky: Parkinson's disease, essential tremor, gait and balance disorders, fall predictors, cognitive impairment
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2014
Datum zadání: 11.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.08.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
  doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK