Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kortikosteroidů a hybného deficitu na rozvoj osteoporózy u pacientů s roztoušenou sklerózou
Název práce v češtině: Vliv kortikosteroidů a hybného deficitu na rozvoj osteoporózy u pacientů s roztoušenou sklerózou
Název v anglickém jazyce: Influence of corticosteroids and movement disorder on development of osteoporosis in patients with multiple sclerosis (MS)
Klíčová slova: roztroušená skleróza, Kurtzke EDSS, glukokortikoidy, denzita kostního minerálu, tělesné složení, osteoporóza
Klíčová slova anglicky: multiple sclerosis, Kurtzke EDSS, glucocorticoids, bone mineral density, body composition, osteoporosis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2014
Datum zadání: 07.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.08.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 16:30
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 20, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.
  doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
 
 
Konzultanti: MUDr. Tomáš Kalinčík
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK