Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v Africe
Název práce v češtině: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v Africe
Název v anglickém jazyce: International development cooperation of the Czech Republic in Africa
Klíčová slova: rozvoj, rozvojová pomoc, rozvojová spolupráce, efektivita, vládní sektor, neziskový sektor, vládní organizace, neziskové organizace, Česká republika, Afrika, Etiopie, Angola, Zambie
Klíčová slova anglicky: develompent, development help, development cooperation, effectivness, governing sector, non-profit making sector, government organizations, non-profit making organizations, The Czech Republic, Africa, Ethiopia, Angola, Zambia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.08.2014
Datum zadání: 07.08.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Oponenti: Mgr. Hana Oberpfalzerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK