Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities
Název práce v češtině: Elektronický systém pro podporu provádění klinických studií s možností zpracování dat pomocí umělé inteligence
Název v anglickém jazyce: Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities
Klíčová slova: mHealth, klinická studie, automatický sběr dat, mobilní aplikace, elektronický dotazník, nositelné zařízení
Klíčová slova anglicky: mHealth, clinical study, automatic data collection, mobile application, electronic questionnaire, wearable device
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK (11-00922)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2014
Datum zadání: 07.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.08.2014
Datum a čas obhajoby: 24.02.2021 10:00
Místo konání obhajoby: v knihovně 3. interní kliniky, 1. LF UK a VFN, v přízemí budovy vedle sekretariátu přednosty, U Nemocnice 2, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
  Phuong Dinh Ngo
 
 
Konzultanti: prof. Eirik Årsand, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK