Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a komparace ženských postav v amerických románech Jamese Fenimora Coopera a Luise May Alcottové
Název práce v češtině: Analýza a komparace ženských postav v amerických románech Jamese Fenimora Coopera a Luise May Alcottové
Název v anglickém jazyce: Analysis and comparison of female characters in American novels of James Fenimore Cooper and Louise May Alcott
Klíčová slova: žena, gender; román, kult pravého ženství, James Fenimore Cooper, Louisa May Alcottová, topos lesa, domov, americká divočina
Klíčová slova anglicky: woman, gender, novel, cult of True Womenhood, James Fenimore Cooper, Louise May Alcott, topoi of the forest, home, american wildernes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.08.2014
Datum zadání: 07.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude soustředit na způsob vyobrazení ženských postav v románové pentalogii Jamese Fenimora Coopera Příběhy Kožené punčochy a ženských postav v knize Luise May Alcottové Malé ženy. Práce se zaměří na vytváření obrazu ženských postav v americké divočině v letech 1740 až 1805 a bude tyto obrazy porovnávat s vyobrazením žen v románu z domácího prostředí 19. století Malé ženy. Diplomantka zde bude analyzovat způsob vytváření ženských postav ve vztahu k jiným složkám textu (ostatní postavy, prostory, dějové linie a časové prvky zobrazeného světa). Tato analýza by měla v rámci literárně-historického aspektu odhalit, nakolik se postava ženy stává pouhým naplněním určitého zjednodušeného schématu a nakolik plnohodnotnou mnohovýznamovou složkou literárního díla. Diplomantka se bude soustředit na vliv prostředí na utváření ženských postav a bude zkoumat jejich úloha v amerických románech tehdejší společnosti.
Seznam odborné literatury
Fořt, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha 2008.
Margolin, Uri. CO, KDY a JAK: K otázce postavy v literárním vyprávění in Slovo a smysl/Word and Sense 9, 2012, č. 18.
Margolin, Uri. Characterisation in Narrative: Some Theoretical Prolegomena in Neophilologus 67, 1983, s. 1–14.
Margolin, Uri. Individuals in Narrative Worlds: An Ontological Perspective in Poetics Today 11, 1990, s. 843–71.
Margolin, Uri. Characters in Literary Narrative: Representation and Signification in Semiotica 106, 1995, s. 373–92.
Palmer, Alan. Fictional Minds. Lincoln: U of Nebraska Press 2004.
Lawrence, David Herbert. Studie z klasické americké literatury, Brno 2002
Quinn, Justine. Lectures on american literature, Praha 2002
Person, S. Leland JR. Cooper’s Quenen of the woods Judith Hutter in the Deerslayer in Studies in the Novel University of North Texas, 1989
Baym, Nina. The women of Cooper’s Leatherstocking Tales, John Hopkings Univesity Press
Wayne, Tiffany K. Women’s role in nineethen century America. Wesport: Greenwood Press, 2007
Sweet, Nancy. „Sweet but commandingThe disobedient Daughter in Cooper’s The Pioneers in James Cooper Society Miscellaneous Papers, 2003
Welter, Barbara. The Cult of True Womanhood: 1820-1860 in American Quarterly, The John Hopkins Univesity Press, 1966
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK