Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učení a paměť u transgenních potkanů se sníženou expresí proteinu Nogo-A
Název práce v češtině: Učení a paměť u transgenních potkanů se sníženou expresí proteinu Nogo-A
Název v anglickém jazyce: Learning and memory in Nogo-A knockdown rats
Klíčová slova: Nogo-A; kolotočové bludiště, vodní bludiště; prostorová navigace; kognitivní koordinace; prostorové úlohy; transgenní potkan; schizofrenie
Klíčová slova anglicky: Nogo-A; Carousel maze; water maze; spatial navigation, cognitive coordination, spatial tasks, transgenic rat model; schizophrenia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2014
Datum zadání: 06.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2014
Datum a čas obhajoby: 03.11.2014 15:15
Místo konání obhajoby: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2014
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Petr Zach, CSc.
  prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK