Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Roztroušená skleróza mozkomíšní: korelace genové exprese a odpovědi na imunomodulační léčbu
Název práce v češtině: Roztroušená skleróza mozkomíšní: korelace genové exprese a odpovědi na imunomodulační léčbu
Název v anglickém jazyce: Multiple sclerosis: correlation of gene expression and response to immunomodulatory therapy
Klíčová slova: roztroušená skleróza, genetika, hem-oxygenáza 1, celogenomová asociační studie, strojové učení
Klíčová slova anglicky: multiple sclerosis, genetics, heme oxygenase 1, genome-wide association study, machine learning
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2014
Datum zadání: 06.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2023 13:00
Místo konání obhajoby: Kateřinská 30, Praha 2, budova D5, NEURP1, Kateřinská 30, přízemí, posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2023
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2023
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
  RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK