Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologické mechanizmy hluboké mozkové stimulace vnitřního pallida u dystonických syndromů
Název práce v češtině: Patofyziologické mechanizmy hluboké mozkové stimulace vnitřního pallida u dystonických syndromů
Název v anglickém jazyce: Pathophysiological mechanisms of the pallidal deep brain stimulation in dystonic syndromes
Klíčová slova: dystonie, hluboká mozková stimulace, transkraniální magnetická stimulace, „voxel-based“ morfometrie, míšní reflexy, dysartrie, status dystonicus, artikulační rychlost
Klíčová slova anglicky: dystonia, deep brain stimulation, transcranial magnetic stimulation, voxel-based morfometry, spinal reflexes, dysarthria, status dystonicus, articulation rate
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00600)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2014
Datum zadání: 06.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 13:00
Místo konání obhajoby: učebna SP1, Děkanát 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
  doc. MUDr. Matej Škorvánek
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK