Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny endokrinní funkce a zánětlivého profilu tukové tkáně a periferních monocytů u pacientů s obezitou: vliv fyzické aktivity a bariatrické chirurgie
Název práce v češtině: Změny endokrinní funkce a zánětlivého profilu tukové tkáně a periferních monocytů u pacientů s obezitou: vliv fyzické aktivity a bariatrické chirurgie
Název v anglickém jazyce: The changes in endocrine function and inflammatory profile of adipose tissue and peripheral monocytes of patients with obesity: the influence of physical activity and bariatric surgery
Klíčová slova: obezita - subklinický zánět - fyzická aktivita - tubulizace žaludku - chemokiny - periferní monocyty
Klíčová slova anglicky: obesity - subclinical inflammation - physical activity - Sleeve gastrectomy - chemokines - peripheral monocytes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN (11-00410)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.08.2014
Datum zadání: 05.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2014
Datum a čas obhajoby: 21.09.2017 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2017
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
  prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK