Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a v Českých zemích
Název práce v češtině: Historie a současný stav plavání otužilců v Československu a v Českých zemích
Název v anglickém jazyce: History and current Situation of Winter swimming in Czechoslovakia and Bohemia
Klíčová slova: Otužování, Historie, Plavání, sportovní otužování
Klíčová slova anglicky: Hardening, History, Swimming, Winter swimming
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Tomáš Miler
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.08.2014
Datum zadání: 05.08.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost KPS
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: PaedDr. František Parkan
 
 
 
Předběžná náplň práce
Shromažďuje neucelenou historii plavání otužilců u nás a přináší podrobnější náhled na význam otužování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Gathers fragmented history of a winter swimming in our country and provides a more detailed view of the meaning of a hardening.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK