Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Domácí elektrárny – dostupnost a ekonomická opodstatněnost technologií pro domácí výrobu elektrické energie pro rodinné domy v ČR
Název práce v češtině: "Domácí elektrárny – dostupnost a ekonomická opodstatněnost technologií pro domácí výrobu elektrické energie pro rodinné domy v ČR
Název v anglickém jazyce: Household power stations – accessibility and economic viability of technologies for household electricity generation in family houses in CR
Klíčová slova: udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika, akumulace energie, management na straně spotřeby, návratnost investice
Klíčová slova anglicky: sustainable development, renewable energy sources, photovoltaic, energy accumulation, demand side management, payback period
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2014
Datum zadání: 04.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK