Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe environmentálních problémů v české poválečné próze
Název práce v češtině: Reflexe environmentálních problémů v české poválečné próze
Název v anglickém jazyce: Reflection of environmental issues in czech post-war prose
Klíčová slova: Česká poválečná próza, environmentální problém, hermeneutika, ekokritika
Klíčová slova anglicky: Czech post-war prose, environmental issue, hermeneutics, ecocriticism
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.08.2014
Datum zadání: 04.08.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK