Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií - Česká televize a internet
Název práce v češtině: Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií - Česká televize a internet
Název v anglickém jazyce: Digital communication technologies and convergence of audiovisual media - Ceska televize and the internet
Klíčová slova: Konvergence, digitalizace, internet, nová média, Česká televize
Klíčová slova anglicky: Convergence, digitization, internet, new media, Česka televize
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2014
Datum zadání: 30.06.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Oponenti: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o vývoji internetových stránek České televize od jejich vzniku v roce 1996 do roku 2013. Cílem práce je zachytit hlavní prvky v jejich proměnách v souvislosti s konvergencí audiovizuálních a nových médií.
V teoretické části je popsán proces digitalizace a jeho dopad na fungování audiovizuálních médií. Součástí teorie je také vývoj internetu a vznik nových médií. Dále je popsán proces konvergence a její jednotlivé druhy, které se promítají do žurnalistiky a různé pohledy na dělení konvergence podle vybraných autorů.
Praktická část se zabývá vývojem internetových stránek České televize. Velký důraz je kladen zejména na proměnu funkce internetu jako jedné ze služeb, které by veřejnoprávní médium mělo poskytovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of this bachelor thesis is development of the website of Ceska televize from their founding in 1996 to year 2013. The goal of this thesis is to capture significant points in their changing due to convergence of new and audio-visual media. In the theory, the process of digitization is described and its impact on audio-visual media. A part of the theory is also development of the internet and new media. Next, the process of convergence is described and its parts, which have impact on journalism. The different views of chosen authors on convergence are presented. The practical part concentrates on the development of Ceska televize website in chapters. The main interest is in changes in function of the internet as a part of service of public media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK