Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
American Cities in Post-Industrial Reality: Detroit and Pittsburgh
Název práce v češtině: Americká města v post-industriální realitě: Detroit a Pittsburgh
Název v anglickém jazyce: American Cities in Post-Industrial Reality: Detroit and Pittsburgh
Klíčová slova: Detroit, Pittsburgh, středozápad USA, postindustriální deindustrializace, ekonomická restrukturalizace, rasová segregace, Strategy 21, Detroit Renaissance, městské plánování
Klíčová slova anglicky: Detroit, Pittsburgh, U.S. Midwest, post-industrial, deindustrialization, economic restructuring, racial segregation, Strategy 21, Detroit Renaissance, urban planning
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.07.2014
Datum zadání: 29.07.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 10:30
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK