Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování aktivovanosti objektů v textech
Název práce v češtině: Sledování aktivovanosti objektů v textech
Název v anglickém jazyce: Tracing salience in texts
Klíčová slova: aktivovanost, salience, koreference, TFA, strojové učení
Klíčová slova anglicky: salience, coreference, TFA, machine learning
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2012
Datum zadání: 29.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: Mgr. Michal Novák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK