Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatic analysis of videokymographic images by means of higher-level features
Název práce v češtině: Automatic analysis of videokymographic images by means of higher-level features
Název v anglickém jazyce: Automatic analysis of videokymographic images by means of higher-level features
Klíčová slova: videokymografie; hlasivky; ventrikulární řasa; digitální zpracování obrazu
Klíčová slova anglicky: Videokymography; vocal folds; ventricular band; image processing
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2014
Datum zadání: 28.07.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2014
Datum a čas obhajoby: 14.12.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.12.2014
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navázat na úspěšnou diplomovou a bakalářskou práci na toto téma. Navrženou softwarovou podporu pro kymografickou diagnostiku hlasivek je potřeba rozšířit o příznaky, které jsou schopny zachytit specifické vlastnosti a chování hlasivek u nemocných a také u zdravých pacientů. Řešitel se seznámí s metodikou vyhodnocení videokymografických záznamů, navrhne možnosti rozšíření podpory stanovení diagnózy a implementuje navržené.
Seznam odborné literatury
Švec JG, Schutte HK (1996): Videokymography: high-speed line scanning of vocal
fold vibration. J Voice. 10, 201-205.

Švec JG, Šram F, Schutte HK (2007): Videokymography in voice disorders: what
to look for? Ann Otol Rhinol Laryngol. 116, 172-180.

Qiu Q, Schutte HK, Gu L, Yu Q (2003): An automatic method to quantify the
vibration properties of human vocal folds via videokymography.Folia Phoniatr
Logop. 55,128-136.

Videokymography - A high-speed imaging for vocal folds vibration,
http://www.kymography.com/index.html

Rafael C. Gonzales, Richard E. Woods, Digital Image Processing, third
edition,. Prentice Hall, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK