Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porucha čichu a jiné biomarkery Alzheimerovy choroby a ostatních neurogedenerativních onemocnění
Název práce v češtině: Porucha čichu a jiné biomarkery Alzheimerovy choroby a ostatních neurogedenerativních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Olfactory impairment and other biomarkers of Alzheimer disease and other neurodegenerative diseases
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (13-442)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2014
Datum zadání: 28.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2014
Datum a čas obhajoby: 13.04.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2015
Oponenti: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
  prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK