Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sociálních médií na novinářskou práci
Název práce v češtině: Vliv sociálních médií na novinářskou práci
Název v anglickém jazyce: Social media´s influence on journalism
Klíčová slova: Sociální média, novinář, redakční rutiny, zdroje, gatekeeping theory, rozhovory
Klíčová slova anglicky: Social media, journalist, routines, sources, gatekeeping theory, interviews
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2014
Datum zadání: 18.07.2014
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK